Välkommen!

Vitsippans förskola  är en fristående förskola. Vi finns i nyrenoverade lokaler, på bottenplan i Orupssjukhusets östra flygel.  Utanför har vi drygt 4000 kvm kuperad, vacker och inhägnad utemiljö, med sjöutsikt och stora träd. Alldeles bredvid finns den magiska Orupsskogen. Utemiljön är under uppbyggnad, där vi kommer att skapa miljöer för lek & lärande ur naturpedagogiskt perspektiv - tillsammans med barnen och de vårdnadshavare som vill medverka. 

Ni ansöker om plats på Vitsippans förskola via E-tjänsten ISTFrågor om fakturering, kostnader för barnomsorg samt övrig hantering av IST besvaras gärna av Höörs kommuns förskoleadministratör, tel 0413-28000

Följ oss gärna på Facebook!

Harry, vår förskolehund, en allergivänlig labradoodle.


Synpunkter & klagomål

Enligt skollagen ska varje förskola ha en tydlig rutin för klagomålshantering. Vår rutin ser ut så här: 

  1. När du upplever ett problem, en tveksamhet eller har en fråga, välkommen att prata med personalen. Vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna att framföra åsikter och synpunkter. Vårdnadshavarnas uppfattning om vårt arbete är viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans skapar vi en bra förskola.
  2. Hjälper det inte att du har framfört din åsikt eller synpunkt till personalen, är det bra att boka ett möte för att sitta ner och samtala om problemet, med personalen och/eller med rektor. Det går också bra att ta direktkontakt med rektor. Rektor kallar eventuellt till möte för alla berörda.
  3. Vill du lämna ett formellt klagomål, använd denna blankett och lämna till rektor som utreder och åtgärdar och återkommer till dig med respons. Klagomål rapporteras till huvudmannen.
  4. Om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du huvudmannen Magnus Olsson, tel: 0706 - 85 97 10