Vår pedagogik

Förskolans läroplan är vår ledstjärna, utepedagogiken en självklar del, liksom att arbeta utifrån Reggio Emilia inspiration & Hållbar framtid.