OM  OSS

Vitsippan är en förskola med 3 avdelningar Knoppen 1-2 år, Bladet 2-3 år och Blomman 3-5 år. Med orupsskogen som utgångsläge erbjuder vi barnen en miljö där vi utforskar, upptäcker och utbildar i en lärorik och lekfull verksamhet. Vi arbetar med trygghet, omsorg och tillförlitlighet med barnen för att vägleda dem i det livslånga lärandet och att bli våra framtida samhällsmedborgare. Med ett gott bemötande och samverkan med familjerna på Vitsippan skapar vi även en trygg miljö för dem och deras barn att utvecklas i.

Vi arbetar på Vitsippan:

Leg. förskollärare, Daniella Bälter

Leg. förskollärare, Nina Nilsson

Barnskötare, Camilla Mårtensson

Barnskötare, Annica Norman

Barnskötare, Rebecca Strumbecker

Barnskötare, Mirelle Calamyr


Barnskötare, Matilda Rosberg

Barnskötare, Johanna Olsson

Barnskötare, Jonas Engström


Husmor, Jenny Magnusson

Rektor, Ingrid Almqvist Hanborn