OM  OSS

Förskolans läroplan är vår ledstjärna, utepedagogiken en självklar del, liksom att arbeta utifrån Reggio Emilia inspiration & Hållbar framtid. 


Vi arbetar på Vitsippan:

Leg. förskollärare, Eva Åberg

Leg. förskollärare, Kerstin Bernspång

Leg. förskollärare, Daniella Bälter

Barnskötare, Camilla Mårtensson

Barnskötare, Annica Norman

Barnskötare, Rebecca Strumbecker

Barnskötare, Mirelle Calamyr


Barnskötare, Matilda Rosberg

Barnskötare, Emily Vesala

Barnskötare, Johanna Olsson

Barnskötare, Brigitta Simonkovits


Husmor, Jenny Magnusson

Rektor, Ingrid Almqvist Hanborn