OM  OSS

Förskolans läroplan är vår ledstjärna, utepedagogiken en självklar del, liksom att arbeta utifrån Reggio Emilia inspiration & Hållbar framtid. 


Vi som arbetar på Vitsippan:

Leg. förskollärare, Eva Åberg

Leg. förskollärare Kerstin Bernspång

Leg. förskollärare, Daniella Bälter

Barnskötare, Camilla Mårtensson

Barnskötare, Annica Dahlqvist

Barnskötare, Rebecca Strumbecker

Barnskötare, Mirelle Calamyr

Barnskötare, Matilda Rosberg

Barnskötare, Emily Vesala

Barnskötare, Johanna Olsson

Husmor, Jenny Magnusson

Rektor, Ingrid Almqvist Hanborn